09 Jul
כנס ישראל ואפריקה: בניית גשרים אסטרטגיים וכלכליים

ב-2 ביולי המכון ליחסי ישראל אפריקה קיים כנס אקדמי, בשיתוף עם המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים ע"ש דניאל ס. אברהם באוניברסיטת תל-אביב ומכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון (JISS).

לכנס נרשמו כ-300 אנשים והוא כלל 19 דוברות ודוברים מישראל ומחו"ל.

הדובר המרכזי של הכנס היה השגריר דר' ג'יי פיטר פאם, אחד החוקרים המרכזיים בנושאי אפריקה בעולם ומי ששימש כשליחו המיוחד של נשיא ארצות הברית לאזורי הסאהל והאגמים הגדולים. 

לצפייה במושבי הכנס, אנא לחצו כאן.

לצפייה בסדר היום של הכנס ניתן להוריד את הקובץ המצורף למטה.