חיים טייב

נשיא ומייסד

עו"ד אמיר ויתקון

חבר ועד מנהל ומייסד

ד"ר מירב גלילי

מייסדת

ד"ר אירית בק

מייסדת

ד"ר אלי בן טורה

מייסד

יובל שרשבסקי

מייסד