ד"ר משה טרדימן
עמית מחקר

מנהל ומייסד מכון המחקר האינטרנטי לחקר אסלאם ומוסלמים באפריקה ועמית מחקר במרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית

ד"ר משה טרדימן הוא בעל דוקטורט מהמחלקה לציוויליזציות ימיות באוניברסיטת חיפה ובעל תואר ראשון ושני מהאוניברסיטה העברית. ד"ר טרדימן הוא מנהל ומייסד מכון המחקר האינטרנטי לחקר אסלאם ומוסלמים באפריקה ועמית מחקר במרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית. תחומי המומחיות שלו כוללים: אסלאם באפריקה, ביטחון וגאו-פוליטיקה באפריקה, אגן הים האדום, ביטחון סביבתי בעולם הערבי והמוסלמי ובאפריקה, דתות וסביבה ושיתוף פעולה סביבתי בין-דתי