מי אנחנו
המכון ליחסי ישראל-אפריקה מוביל מערך של פעילות בינלאומית המכוונת ליצירת גשרים מדיניים, כלכליים וטכנולוגיים איתנים בין מדינת ישראל ומדינות יבשת אפריקה. המכון פועל לקידום שותפויות גאופוליטיות שמטרתן לעודד שגשוג וצמיחה כלכלית ברחבי יבשת אפריקה, כל זאת תוך קידום יעדיה האסטרטגיים של ישראל באפריקה.

בשיתוף עם מוסדות אקדמאים ומכוני מחקר מובילים בארץ ובעולם, המכון ליחסי ישראל-אפריקה, שהקים היזם והפילנתרופ חיים טייב, ומוביל ד"ר איימן מנצור, מבצע מחקרים איכותיים, מגבש ניירות עמדה ופתרונות קונקרטיים ומעצב שיח ציבורי בסוגיות שבין מדינת ישראל למדינות אפריקה, מתוך מחויבות לפרוץ את גבולות הידע, ההשפעה והעשייה של מדינת ישראל באפריקה.