חיים טייב

נשיא ומייסד

עו"ד אמיר ויתקון

חבר ועד מנהל ומייסד

ד"ר מירב גלילי

מייסדת

ד"ר אירית בק

מייסדת

ד"ר אלי בן טורה

מייסד

יובל שרשבסקי

מייסד

ד"ר איימן מנצור

מנכ"ל

שירי פיין-גרוסמן

מנהלת אסטרטגיה ותפעול