גשרים טכנולוגיים

המכון ליחסי ישראל-אפריקה פועל למנף את יכולותיה של מדינת ישראל כסטארט-אפ ניישן לקידום פתרונות טכנולוגיים לאתגרי השוק באפריקה.

  • המכון מרכז ידע ומומחיות בתחומי ביטחון תזונתי, מים, אנרגיה, בריאות, חינוך, תעסוקה, דיור בר השגה ואקלים.


  • המכון מסייע ליזמים וחברות טכנולוגיה ישראליות בפיתוח עסקי, ומסייע להם ביצירה ובהעמקת קשרים עם חברות ומקבלי החלטות באפריקה.


  • המכון פועל באקדמיה הישראלית לעידוד מחקר ופיתוח של טכנולוגיות שיסייעו לפיתוח בר-קיימא באפריקה באמצעות מענקי מחקר, תמיכה ופרסים.   


בחזרה לפעילות שלנו