גשרים כלכליים

המכון ליחסי ישראל-אפריקה פועל לקידום החקלאות, התעשייה והמשק הישראלי באמצעות שותפות כלכלית הדוקה עם הכלכלות הצומחות והשווקים המתפתחים במהירות ביבשת אפריקה, תוך הגשמת חזון שאפתני לפיתוח בר-קיימא במדינות אפריקה.

  • המכון מקדם מחקרים ושיתופי פעולה אקדמאים המכוונים להבנה מעמיקה של הכלכלות והשווקים המתפתחים של אפריקה, לאור המורכבויות המאפיינות אותם.


  • המכון פועל בקרב שחקנים מכל שדרות המשק והכלכלה בישראל, לרבות גופי מימון פיננסיים, להעלאת המודעות באשר לפוטנציאל הכלכלי העצום הגלום ביבשת עבור הייצוא הישראלי.


  • המכון פועל מול משרדי האוצר והכלכלה כדי לקדם מדיניות שתעודד שיתופי פעולה כלכליים בין ישראל למדינות באפריקה. במסגרת זו, פועל המכון לפיתוח תמריצים עבור חברות, יזמים ומשקיעים ישראלים באפריקה, תוך הקטנת הסיכון באמצעות פעילות מול החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ (אשרא) וגופי ביטוח אשראי בינלאומיים (ECA).  


  • המכון חוקר ומפתח מודלים של כלכלת אימפקט, המבוססים על גישת המימון המשולב, ומציע פתרונות כלכליים ברי-קיימא לאתגרים חברתיים וסביבתיים בוערים באפריקה באמצעות מעורבות כלכלית משותפת של ממשלות, גופי מגזר שלישי ותעשייה.


בחזרה לפעילות שלנו