גשרים מדיניים

המכון ליחסי ישראל-אפריקה פועל להגדיר מחדש את סדרי העדיפויות של מדיניות החוץ הישראלית ולהעמיק את מערך הבריתות של מדינת ישראל באפריקה.

  • המכון פועל להקמת לובי של בעלי עניין, שיעמוד על חשיבותן האזורית והאסטרטגית של מדינות אפריקה עבור מדינת ישראל ויפעל להרחיב את שדה הראייה האסטרטגי של קובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות במדינת ישראל.


  • המכון מקדם מדיניות פרגמטית לפיתוח וחיזוק מערכות יחסים בין ישראל למדינות היבשת בטווח הארוך, מגבש הצעות מדיניות מבוססות-מחקר ומספק למקבלי החלטות המלצות מכוונות תוצאות.


  • המכון משתף פעולה עם גופים בינלאומיים המתמחים בקידום מדיניות וקשרים דיפלומטיים עם מדינות אפריקה, ומקדם קשרי עבודה עם דיפלומטים ובעלי תפקידים ממדינות אפריקה, ובתוך כך שיתופי פעולה גלויים ושאינם גלויים.


  • המכון יוזם ומקדם ביקורים של בעלי תפקידים בישראל ובמדינות אפריקה, מארגן כנסים וועידות בנושאי מדיניות ופועל מאחורי הקלעים ליצירת קשרים ושותפויות חדשים.  


  • המכון פועל להעלאת המודעות בקרב הציבור ומעצבי מדיניות בישראל לחשיבות העמקת הקשרים המדיניים עם מדינות יבשת אפריקה.


בחזרה לפעילות שלנו