קול קורא: מלגות לתלמידי מחקר לתואר שני במדעי החברה והרוח למחקר על יבשת אפריקה
המכון ליחסי ישראל-אפריקה ומכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון מציעים מלגות לתלמידי מחקר לתואר שני (בהיסטוריה, מדעי המדינה, יחסים בינלאומיים, כלכלה ומדיניות ציבורית) לביצוע מחקרים הנוגעים למדינות אפריקה ויחסי ישראל אפריקה.

המכון ליחסי ישראל-אפריקה (IAI) הינו מכון הוקם בשנת 2023 על מנת להוביל מערך של פעילות בינלאומית המכוונת ליצירת גשרים מדיניים, כלכליים וטכנולוגיים איתנים בין מדינת ישראל ומדינות יבשת אפריקה. המכון פועל לקידום שותפויות גאופוליטיות שמטרתן לעודד שגשוג וצמיחה כלכלית ברחבי יבשת אפריקה, כל זאת תוך קידום יעדיה האסטרטגיים של ישראל באפריקה. בשיתוף עם מוסדות אקדמאים ומכוני מחקר מובילים בארץ ובעולם, מכון ישראל-אפריקה, מגבש ניירות עמדה ופתרונות קונקרטיים ומעצב שיח ציבורי בסוגיות שבין מדינת ישראל למדינות אפריקה, מתוך מחויבות לפרוץ את גבולות הידע, ההשפעה והעשייה של מדינת ישראל באפריקה.


מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון (JISS) הינו מכון מחקר מוביל בישראל העוסק בסוגיות הביטחון הלאומי של ישראל. המכון כותב ומפיץ נירות עמדה ומחקרים מכווני מדיניות במטרה לתת ביטוי להשקפת עולם ריאליסטית, ולקדם מדיניות שתשמור על ישראל חזקה. המכון עומד על חשיבותה של ירושלים המאוחדת כמסד לביטחון המדינה ולזהות הלאומית של העם היושב בציון.

תנאי סף להגשה: כישורי קריאה וכתיבה מעולים בעברית ובאנגלית.

נא לשלוח קורות חיים ושתי המלצות לשירי ואפרת בדוא"ל:
shiri@israel-africa.org
Efarzy@jiss.org.il

כל האמור במסמך זה מכוון לנשים ולגברים כאחד.